Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018

Mayfair Nutrition Ltd, een naamloze vennootschap, opgericht onder het recht van het Verenigd Koninkrijk onder ondernemingsnummer 233 8215 23, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op Clifton House, Bunnian Place, Basingstoke, Hampshire RG21 7JE

De gegevensbeschermings- en privacymaatregelen van Mayfair Nutrition worden geregeld door (i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) ("AVG") en eventuele nationale uitvoeringswetten, regelgeving en secundaire wetgeving, in het VK en vervolgens (ii)) een opvolgende wetgeving van de AVG of de Data Protection Act 1998 ("Wet Bescherming Persoonsgegevens").

1. Inleiding
2. Persoonlijke gegevens en basis voor verzameling
3. Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt
4. Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?
5. Doeleinden waarvoor MAYFAIR NUTRITION uw persoonlijke gegevens gebruikt
6. Wijziging van het doel
7. Hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld
8. Hoe MAYFAIR NUTRITION persoonlijke gegevens opslaat
9. Bewaring van persoonlijke gegevens
10. Uw rechten
11. Kinderen
12. Klachten
13. Vragen en contactinformatie

1. Inleiding

Dit privacybeleid zet uiteen hoe Mayfair Nutrition alle informatie die u verstrekt aan Mayfair Nutrition gebruikt en beschermt (inclusief informatie die via de website  www.mayfairnutrition.co.uk wordt verstrekt of andere websites via dewelke Mayfair Nutrition zijn diensten aan u levert (“Websites”)).

Mayfair Nutrition is een naamloze vennootschap gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en heeft als doel de hoogste kwaliteit Britse supplementen te leveren tegen redelijke prijzen. Als zodanig kan Mayfair Nutrition persoonlijke gegevens van haar klanten, contactpersonen en bezoekers van haar websites verwerken.

2. Persoonlijke gegevens en basis voor verzameling

Voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming, waarbij persoonsgegevens rechtstreeks aan Mayfair Nutrition worden verstrekt via het gebruik van de website, e-mail of andere middelen, zal Mayfair Nutrition een gegevensbeheerder (zoals gedefinieerd in de Wetgeving inzake gegevensbescherming) van dergelijke informatie zijn. Wanneer Mayfair Nutrition alleen informatie verstrekt met het oog op het uitvoeren van een contract of wanneer Mayfair Nutrition het gebruik van dergelijke informatie niet kan bepalen, is Mayfair Nutrition de gegevensverwerker (zoals gedefinieerd in de Wetgeving inzake gegevensbescherming) van dergelijke informatie.
Mayfair Nutrition kan verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die Mayfair Nutrition als volgt heeft gegroepeerd:
● Identiteitsgegevens, inclusief namen, gebruikersnaam of soortgelijke id, titel, functie, bestuursmandaten.
● Contactgegevens waaronder factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
● Financiële gegevens inclusief bankrekening- en betaalkaartgegevens.
● Transactiegegevens inclusief details over betalingen van en naar u en andere details van producten en diensten die u hebt gekocht bij Mayfair Nutrition.
● Gebruiksgegevens inclusief informatie over hoe u de Diensten van MAYFAIR NUTRITION gebruikt of een vraag indient via de Websites.
● Marketing en communicatie, inclusief uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing of enquêtes van ons en onze externe partijen en uw communicatievoorkeuren.
● Aanvullende informatie inclusief aanvullende informatie die u ons hebt verstrekt.
Tenzij u ons dergelijke informatie verstrekt om de service aan te passen die wij aan u kunnen bieden, verwerkt Mayfair Nutrition geen Speciale Categorieën van Persoonlijke Gegevens over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Evenmin verzamelt Mayfair Nutrition enige informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

3. Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

Als u op ons verzoek geen persoonsgegevens verstrekt, is Mayfair Nutrition mogelijk niet in staat om de diensten uit te voeren / af te leveren die het biedt of probeert aan te gaan. In dit geval kan het zijn dat Mayfair Nutrition de Diensten / Bezorging moet annuleren, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

4. Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

Mayfair Nutrition gebruikt verschillende methoden om persoonlijke gegevens van en over u te verzamelen, waaronder via:
● Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contactgegevens- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:
○ een product via onze website aankoopt;
○ ons wat feedback geeft;
○ verzoekt om productinformatie die naar u wordt verzonden; of
○ een account aanmaakt op onze websites.
● Derden. We kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van verschillende externe partijen, waaronder uw werkgever.

5. Doeleinden waarvoor Mayfair Nutrition uw persoonlijke gegevens zal gebruiken

Hieronder wordt een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken en van welke rechtsgronden we afhankelijk zijn om dit te doen. We hebben ook vastgesteld wat onze legitieme belangen zijn, in voorkomend geval.
Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact op via accounts@mayfairnutrition.co.uk als u meer informatie wilt over de specifieke juridische basis waar we op vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Doel / Activiteit Type data Rechtmatige grondslag voor de verwerking, met inbegrip basis van rechtmatig belang
Om u te registreren als nieuwe klant en uw identiteit te verifiëren bij het gebruik van log-ins (a) Identiteit
(b) Contact
Uitvoering van een contract
Om de producten te verwerken en te leveren, inclusief:
(a) Beheer van betalingen en kosten
(b) Het verzamelen en terugvorderen van geld dat aan ons verschuldigd is
(c) Contact met u opnemen en informatie verstrekken over de Diensten
(d) om ondersteuning te bieden aan de diensten
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Financiële
(d) Transactie
Uitvoering van een contract Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden te innen die aan ons verschuldigd zijn)
Om te reageren op vragen en verzoeken (a) Identiteit
(b) Contact
Legitieme belangen (om vergelijkbare diensten of aanbiedingen aan te bieden)
Om aan marketing voor u te doen (a) Identiteit
(b) Contact
Legitieme belangen (om vergelijkbare diensten of aanbiedingen aan te bieden)
6. Verandering van doel

Mayfair Nutrition zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u een uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact op met support@mayfairnutrition.co.uk
Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-verwant doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de juridische basis toelichten die ons daartoe in staat stelt. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.

7. Hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld

Personal data that Mayfair Nutrition collects in accordance with this Privacy Policy, may be shared as follows:
● met externe consultants geselecteerd door MAYFAIR NUTRITION, zoals feedbackproviders, productcheckers en logistieke bedrijven;
● waar informatie wordt gedeeld via openbare platforms in overeenstemming met de levering van de diensten, zoals de kortingsbon van MAYFAIR NUTRITION op flesetiketten;
● met marktplaatsen zoals Amazon, ebay, Bol.com
● wanneer MAYFAIR NUTRITION de plicht heeft om uw persoonlijke gegevens vrij te geven om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om MAYFAIR NUTRITION’s algemene voorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen;
● met externe incassobureaus;
● om de rechten, eigendommen of veiligheid van Mayfair Nutrition en haar klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op de bescherming van fraude en de naleving van wetten; en
● met derde partijen aan wie we kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of met hen fuseren. Als er iets met ons bedrijf gebeurt, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring staat vermeld.

8. Hoe Mayfair Nutrition persoonlijke gegevens opslaat

Mayfair Nutrition kan uw persoonlijke gegevens delen met een aantal derde partijen die buiten de EER zijn gevestigd. In dit geval zorgt Mayfair Nutrition ervoor dat de juiste beveiligingsmaatregelen en verwerkingsvoorschriften aanwezig zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Databeveiliging
We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of geopend worden op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om ze te kennen. Ze verwerken uw persoonlijke gegevens alleen volgens onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

9. Bewaring van persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Over het algemeen bewaren wij persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze interne bewaarprocedures, die worden bepaald in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen en goede praktijken. Deze bewaartermijnen zijn afhankelijk van de aard van de informatie en kunnen worden gewijzigd. Als u hierover vragen heeft, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

10. Uw rechten

Under certain circumstances, you have rights under Data Protection Legislation in relation to your personal data. These include the right to:
● toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens;
● correctie van uw persoonlijke gegevens aanvragen;
● verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens;
● bezwaar hebben tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
● verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
● verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens; en
● recht om toestemming in te trekken.

Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek mailen naar: support@mayfairnutrition.co.uk

Wanneer u gebruik maakt van uw recht om te wissen of waar informatie wordt verwijderd in overeenstemming met het bewaarbeleid van Mayfair Nutrition, houd er dan rekening mee dat na het verwijderen van uw persoonlijke gegevens het niet kan worden hersteld, dus als u een kopie van deze persoonlijke gegevens nodig heeft, kunt u dit aanvragen gedurende de periode dat Mayfair Nutrition de data bijhoudt.

11. Kinderen

De website is niet bedoeld voor kinderen. Mayfair Nutrition verzamelt niet bewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18 jaar en zal dergelijke gegevens onmiddellijk daarna verwijderen.

12. Klachten

Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot de manier waarop Mayfair Nutrition uw persoonlijke gegevens heeft opgeslagen, gebruikt of verwerkt, hebt u het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Information Commisioner’s Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (www.ico.org.uk). Mayfair Nutrition zou echter graag de kans krijgen om uw zorgen te behandelen voordat u de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.
Wijzigingen in dit Privacybeleid en uw plicht om ons op de hoogte te brengen van wijzigingen
Waar en wanneer nodig, zullen wijzigingen in dit privacybeleid hier worden gepost. Waar wijzigingen aanzienlijk zijn, kunnen we ook al onze geregistreerde gebruikers e-mailen met de nieuwe details en indien wettelijk vereist, zullen we uw toestemming voor deze wijzigingen vragen.
Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.
Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

13. Vragen en contactinformatie

Neem voor vragen of voor meer informatie contact op met: support@mayfairnutrition.co.uk

Inschrijven & opslaan!
Word lid van onze mailinglijst voor geweldige kortingen!
Voedingsleer Databank
Meer informatie over gezondheid, fitness en voeding.
Ontdek artikelen